Lịch công tác tuần

51. Lịch tuần từ 12/7/2021 đến 18/7/2021

52. Lịch tuần từ 05/07/2021 đến 11/07/2021

53. Lịch tuần từ 28/6/2021 đến 4/7/2021

54. Lịch tuần từ 21/6/2021 đến 27/6/2021

55. Lịch tuần từ 14/6/2021 đến 20/6/2021

56. Lịch tuần từ 07/6/2021 đến 13/6/2021

57. Lịch tuần từ 31/5/2021 đến 06/6/2021

58. Lịch tuần từ 24/5/2021 đến 30/5/2021

59. Lịch tuần từ 17/5/2021 đến 23/5/2021

60. Lịch tuần từ 10/5/2021 đến 16/5/2021