Lịch công tác tuần

41. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

42. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

43. Lịch tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021

44. Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

45. Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021

46. Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

47. Lịch tuần từ 9/8/2021 đến 15/8/2021

48. Lịch tuần từ 2/8/2021 đến 8/8/2021

49. Lịch tuần từ 26/7/2021 đến 01/8/2021

50. Lịch tuần từ 19/7/2021 đến 25/7/2021