Lịch công tác tuần

161. Lịch tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

162. Lịch tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

163. Lịch tuần từ 9/9/2019 đến 15/9/2019

164. Lịch tuần từ 02/9/2019 đến 08/9/2019

165. Lịch tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

166. Lịch tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

167. Lịch tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

168. Lịch tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019

169. Lịch tuần từ 29/7/2019 đến 04/8/2019

170. Lịch tuần từ 22/7/2019 đến 28/7/2019