Lịch công tác tuần

151. Lịch tuần từ 07/10/2019 đến 13/10/2019

152. Lịch tuần từ 30/9/2019 đến 06/10/2019

153. Lịch tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

154. Lịch tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

155. Lịch tuần từ 9/9/2019 đến 15/9/2019

156. Lịch tuần từ 02/9/2019 đến 08/9/2019

157. Lịch tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

158. Lịch tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

159. Lịch tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

160. Lịch tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019