Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 15/8/2022 đến 21/8/2022

2. Lịch tuần từ 08/8/2022 đến 14/8/2022

3. Lịch tuần từ 01/8/2022 đến 07/8/2022

4. Lịch tuần từ 25/7/2022 đến 31/7/2022

5. Lịch tuần từ 18/7/2022 đến 24/7/2022

6. Lịch tuần từ 11/7/2022 đến 17/7/2022

7. Lịch tuần từ 4/7/2022 đến 10/7/2022

8. Lịch tuần từ 27/6/2022 đến 03/7/2022

9. Lịch tuần từ 20/6/2022 đến 26/6/2022

10. Lịch tuần từ 13/6/2022 đến 19/6/2022