Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 26/9/2022 đến 02/10/2022

2. Lịch tuần từ 19/9/2022 đến 25/9/2022

3. Lịch tuần từ 12/9/2022 đến 18/9/2022

4. Lịch tuần từ 05/9/2022 đến 11/9/2022

5. Lịch tuần từ 29/8/2022 đến 04/9/2022

6. Lịch tuần từ 22/8/2022 đến 28/8/2022

7. Lịch tuần từ 15/8/2022 đến 21/8/2022

8. Lịch tuần từ 08/8/2022 đến 14/8/2022

9. Lịch tuần từ 01/8/2022 đến 07/8/2022

10. Lịch tuần từ 25/7/2022 đến 31/7/2022