Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 29/11/2021 đến 05/12/2021

2. Lịch tuần từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

3. Lịch tuần từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

4. Lịch tuần từ 08/11/2021 đến 14/11/2021

5. Lịch tuần từ 01/11/2021 đến 07/11/2021

6. Lịch tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

7. Lịch tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

8. Lịch tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021

9. Lịch tuần từ 04/10/2021 đến 10/10/2021

10. Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021