Đại học

1. Thông báo chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế

4. Đề án tuyển sinh năm 2022

7. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca - dắc - xtan năm 2022

9. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021

10. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021