Đào tạo

111. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

113. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực

114. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ điện tử

115. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

116. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

117. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

118. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Thiết kế và Chế tạo cơ khí

119. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tự động hóa XNCN

120. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Hệ thống Điện