Văn bằng chứng chỉ

71. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2020

72. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

73. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020

74. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 26/4/2020 tại trường ĐHKTCN

76. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

79. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2020

80. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 03 năm 2020

DANH MỤC