Văn bằng chứng chỉ

61. Thông báo Về việc hoãn thi TOEFL - ITP, TOEIC đợt 7.2.2021

62. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021

63. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

64. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021

65. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 20 tháng 12 năm 2020

67. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

68. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22/11/2020

69. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 15/11/2020

70. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 12 năm 2020

DANH MỤC