Văn bằng chứng chỉ

61. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 10/2020

63. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 9 năm 2020

64. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2020

65. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

66. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020

67. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 26/4/2020 tại trường ĐHKTCN

69. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

DANH MỤC