Văn bằng chứng chỉ

31. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

32. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

34. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

35. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021

36. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021

38. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

39. Thông báo khai giảng khóa học tiếng Nhật

40. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 9 tháng 5 năm 2021

DANH MỤC