Văn bằng chứng chỉ

21. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 03 năm 2022

22. Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn

23. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2022.

24. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 06/3/2022

25. Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 2 năm 2022

26. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 03/2022

27. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 01/2022

28. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02/2022

DANH MỤC