Văn bằng chứng chỉ

134. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

135. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

137. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

138. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

139. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

DANH MỤC