Học phí

2. Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

5. Thông báo Về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

6. Thông báo Về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2019-2020

7. Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

9. Thông báo Về việc thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020