Học phí

3. Thông báo Về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

4. Thông báo Về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2019-2020

5. Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

7. Thông báo Về việc thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

10. Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019