Tuyển sinh

82. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

84. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

85. Đề án tuyển sinh Sinh viên Quốc tế năm 2021

86. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021

89. Thông báo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống COVID-19

90. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021