Tuyển sinh

71. Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

72. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

73. TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

76. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

78. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

79. Đề án tuyển sinh Sinh viên Quốc tế năm 2021

80. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021