Tuyển sinh

72. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

73. Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ từ xa ngành kỹ thuật xây dựng

74. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22/11/2020

75. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 15/11/2020

77. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 12 năm 2020

78. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 25/10/2020

80. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/10/2020