Tuyển sinh

61. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

63. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 22/8/2021

64. Thông báo vv thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam đợt tháng 8/2021

65. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 08/8/2021

66. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

67. Thông báo vv thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam

68. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

69. TB kết quả xét tuyển học bạ THPT tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

70. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021