Tuyển sinh

51. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 7/11/2021

52. Thông báo V/v cập nhật dữ liệu tiêm vắc - xin phòng chống dịch COVID - 19

53. Thông báo V/v sử dụng mạng Internet trong học tập trực tuyến

55. Thông báo tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 12 năm 2021.

56. Danh sách sinh viên đăng kí tiêm phòng COVID 19 mũi 1 (lần 1)

57. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11 năm 2021

60. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021