Tuyển sinh

31. Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

32. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

33. TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

36. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

38. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

39. Đề án tuyển sinh Sinh viên Quốc tế năm 2021

40. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021