Tuyển sinh

312. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2, năm 2017

313. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017

314. Hướng dẫn Tuyển sinh Đại học 2015

316. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

317. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

318. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

320. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015