Tuyển sinh

302. Danh sách sinh viên trúng tuyển năm 2014 nhập học đợt 1 (ngày 25,26,27/8/2014)

303. Điểm chuẩn 2014

305. Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2014

306. Chương trình và kế hoạch đào tạo đợt tháng 3/2015

308. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí

309. Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2013