Tuyển sinh

22. Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn

23. Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp online với Đại học SeAMK-Phần Lan

24. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2022.

26. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 06/3/2022

28. Thông báo V/v thực tập tại công ty TNHH YAZAKI - Hải Phòng

29. Thông báo V/v thực tập tại công ty TNHH BROTHER

30. Thông báo V/v thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam đợt tháng 2/2022