Tuyển sinh

282. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

283. Công văn V/v điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2017

285. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2, năm 2017

286. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017

287. Hướng dẫn Tuyển sinh Đại học 2015

289. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

290. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015