Tuyển sinh

251. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

252. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

254. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

258. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

259. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

260. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018