Tuyển sinh

241. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

243. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

244. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

245. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

246. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

249. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

250. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"