Tuyển sinh

11. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 17 tháng 4 năm 2022

12. Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2022

14. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

15. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca - dắc - xtan năm 2022

16. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2022

17. Thông báo hoãn thi TOEFL - ITP và TOEIC ngày 03/4/2022

18. Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

19. Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

20. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 03 năm 2022