Tuyển sinh

112. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

113. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021

114. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

115. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

116. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 20 tháng 12 năm 2020

118. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

119. Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ từ xa ngành kỹ thuật xây dựng

120. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22/11/2020