Tuyển sinh

91. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

94. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020

95. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 26/4/2020 tại trường ĐHKTCN

97. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020