Tuyển sinh

1. Thông báo về tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP và TOEIC tháng 7 năm 2022

2. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22 tháng 5 năm 2022

3. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 06/2022

4. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 08/5/2022

6. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 17 tháng 4 năm 2022

7. Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2022

9. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca - dắc - xtan năm 2022

10. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2022