Tuyển sinh

1. Thông báo chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế

2. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 10 năm 2022

5. Đề án tuyển sinh năm 2022