Lịch tuần từ 9/8/2021 đến 15/8/2021

Cập nhật lúc: 17:46 ngày 07/08/2021 | Lượt xem: 2219

        Tuần học thứ 48

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 09/8/2021 ĐẾN 15/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

09/8/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Điện.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: UVBTV. Nguyễn Thanh Tú;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Điện.

- Khoa Điện;

- TT DVTH.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

HTL

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Quốc tế.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Quốc tế.

Khoa Quốc tế.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A4-304

08h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Điện tử.

- BGH: HT. Nguyễn Duy Cương;

- CĐ Trường: UVBCH. Nguyễn Thị Thu Hằng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Điện tử.

- Khoa Điện tử;

- TT DVTH.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A9-105

14h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Cơ khí.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Cơ khí.

- Khoa Cơ khí;

- TT DVTH.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

HTL

17h00

Hạn cuối các đơn vị nộp Quy trình ISO sau khi điều chỉnh theo nội dung công văn số 664/ĐHKTCN ngày 03/8/2021 của Hiệu trưởng.

Thứ 3

10/8/2021

08h00

Họp bàn về đề xuất đổi tên và mở chuyên ngành mới do Khoa Điện đảm nhiệm.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, HCTC, Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Điện Tử, Khoa CN CĐ & ĐT;

- Lãnh đạo khoa Điện

Khoa Điện.

Hiệu trưởng.

PH1

08h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Phòng KHCN&HTQT.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Phòng KHCN&HTQT.

Phòng KHCN&HTQT.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH2

14h00

Họp bàn về đề xuất đổi tên và mở chuyên ngành mới do Khoa Điện tử đảm nhiệm.

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, HCTC, Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Điện, Khoa CN CĐ-ĐT;

- Lãnh đạo khoa Điện tử.

Khoa Điện tử.

Hiệu trưởng.

PH1

14h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phó các bộ môn khoa Cơ bản

(Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa Cơ bản.

Tổ trưởng

tổ công tác.

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

Thứ 4

11/8/2021

08h00

Thông qua Đề án tổ chức SV thực tập, thực hành, thí nghiệm trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị:

  + Các phòng, trung tâm: Đào tạo, HCTC, QTPV, KT & ĐBCLGD, CT HSSV, TT PC, DVTH;

  + Các khoa: Điện, Điện tử, Cơ khí, CN CĐ & ĐT, KT Oto & MĐL, TT TN.

Phòng CT HSSV;

TT DVTH;

Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng.

PH1.

08h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2020-2021.

- Trưởng đoàn thẩm định;

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Trưởng các đơn vị chức năng.

Phòng HCTC.

Trưởng đoàn

thẩm định.

PH2

09h00

Thông qua quy trình cách ly sinh viên tại KTX và kế hoạch đưa sinh viên đi TTTN tại LG Display.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị:

  + Các phòng, trung tâm: Đào tạo, HCTC, QTPV, KT & ĐBCLGD, CT HSSV, TT – PC, DVTH; HTDN;

  + Các khoa: Điện, Điện tử, Cơ khí, CN CĐ & ĐT, KT Oto & MĐL, TT TN.

TT DVTH;

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng.

PH1.

13h30

Họp bàn về đề xuất đổi tên và mở chuyên ngành mới do Khoa KT Oto & MĐL đảm nhiệm.

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, HCTC, Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Cơ khí, Khoa CN CĐ-ĐT

- Lãnh đạo Khoa KT Oto & MĐL.

Khoa KT Oto & MĐL.

Hiệu trưởng.

PH1

15h00

Họp bàn về đề xuất đổi tên và mở chuyên ngành mới do Khoa CN CĐ & ĐT đảm nhiệm (Hoãn).

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, HCTC, Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Cơ Khí, Khoa KT Oto & MĐL;

- Lãnh đạo Khoa CN CĐ & ĐT.

Khoa CN CĐ & ĐT.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ năm

12/8/2021

08h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phó các bộ môn khoa Kinh tế công nghiệp

(Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa KTCN.

Tổ trưởng

tổ công tác.

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

14h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phó các bộ môn khoa Xây dựng môi trường

(Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa XDMT.

Tổ trưởng

tổ công tác

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

Thứ 6

13/8/2021

08h00

Hội nghị bàn về sự điều chỉnh cần thiết các hoạt động trong trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

(Kết hợp trực tiếp và trực tuyến)

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể;

- Trưởng các bộ môn;

- Lãnh đạo các ban thuộc TT TN.

Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng.

HTL;

Online.

13h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Viện NCPT CNC về KTCN.

- BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- CĐ Trường: CT. Nguyễn Thị Mai Hương;

- Toàn thể VCNLĐ Viện NCPT CNC về KTCN.

Viện NCPT CNC về KTCN.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A4-304

15h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm HTĐTQT.

- BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm HTĐTQT.

Trung tâm HTĐTQT.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH2

Thứ 7

14/8/2021

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/8/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.