Lịch tuần

Lịch tuần từ 31/07/2023 đến 06/08/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 31/07/2023 ĐẾN 06/08/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

31/07/2023

8h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Văn Phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

9h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

 Văn Phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy 

PH1 

14h00

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN

- Bí thư Đảng ủy;

- Hiệu trưởng;

- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học KTCN;

- Các đồng chí đảng viên được khen thưởng hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)

Văn Phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

 

Hội trường Trung tâm số ĐHTN

 

Thứ 3

01/08/2023

8h30

Tọa đàm về Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Chủ tịch Hội đồng trường

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Đại học Thái Nguyên

8h30

Thông qua định mức vật tư thí nghiệm – thực hành, thực tập

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 507/QĐ – ĐHKTCN ngày 07/04/2023)

Các đơn vị đào tạo, Phòng QT - PV

Chủ tịch HĐ

PH1

14h00

Họp hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (đợt tháng 8 năm 2023)

Các thành viên hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH1

15h00

Họp rà soát lại công tác tự đánh giá, chấm điểm thi đua năm học 2022-2023

-Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

-Trưởng các phòng chức năng;

-Đại diện lãnh đạo Khoa học CB&ƯD;

-Đại diện lãnh đạo: Trung tâm TS&TT, trung tâm HTĐTQT.

-Các đơn vị được phân công tại CV 250/ĐHKTCN ngày 10/4/2023;

-Phòng HC-TC.

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH2

Thứ 4

02/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

03/08/2023

15h00

Công bố Kết luận của Thanh tra Bộ

-Chánh Thanh tra và Đoàn Thanh tra (theo Quyết định số 03/QĐ-TTra ngày 01/02/2023);

-ĐHTN: Giám đốc ĐHTN và đại diện các Ban: Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Kế hoạch tài chính;

-Trường ĐHKTCN: Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Chủ tịch HĐT,  Ban giám hiệu và đại diện các Phòng ban, Trung tâm chức năng.

Phòng HC-TC

Thanh tra Bộ

PH2

14h00

Họp hội đồng tuyển sinh đại học VLVH

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định số 1177/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/7/2023)

TT TS & TT

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 6

04/08/2023

8h00

Thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua các đơn vị đào tạo năm học 2022-2023

-Đại học Thái Nguyên (theo Quyết định số 3393/QĐ- ĐHTN ngày 25/7/2023);

-Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

-Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng HC-TC;

-Đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm chức năng;

-Chuyên viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến các tiêu chí thẩm định.

Phòng HC-TC

Đại học Thái Nguyên

PH2

8h30

Họp hội đồng tuyển sinh liên thông, văn bằng 2

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định số 1178/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/7/2023)

TT TS & TT

Chủ tịch Hội đồng

PH1

14h00

Các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị đánh giá ngoài các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA (theo Kế hoạch 600/KH-ĐHKTCN).

-Ban Giám hiệu;

-Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng: QT-PV, TT DVTH, CTHSSV, ĐT, TT TS&TT, HC-TC, KHCN&HTQT, KH-TC, TT HTDN;

-Đại diện lãnh đạo các khoa và TT: Điện tử, Quốc tế, KHCB&ƯD, TT Thực nghiệm;

-Lãnh đạo Khoa Cơ khí và Khoa Điện;

-Phòng QLCL.

- Phòng QLCL;

- Các đơn vị được phân công chuẩn bị (theo Kế hoạch 600/KH-ĐHKTCN)

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

05/08/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

06/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.