Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

Cập nhật lúc: 16:19 ngày 28/08/2021 | Lượt xem: 1506

        Tuần học thứ 51

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 30/8/2021 ĐẾN 05/9/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

30/8/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

08h00

Điều chỉnh quy trình ISO của Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- Giám đốc Trung tâm TS &TT;

- Chuyên gia Công ty AMMs;

- Trưởng phòng KT&ĐBCLGD.

- Phòng KT&ĐBCLGD;

- TT TS & TT.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

08h00

Họp tổ chuyên gia tư vấn thẩm định E-HSMT Gói thầu: Cung cấp phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và giảng dạy cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên.

Các thành viên Tổ chuyên gia (theo QĐ số 1762/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/8/2021).

Phòng QTPV.

Tổ trưởng - CT HĐT.

PH1

14h00

Họp góp ý Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

- PHT. Trần Minh Đức;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT HSSV, Phòng TTPC, Phòng KT&ĐBCLGD, TT HTĐTQT.

- Trưởng các khoa và Bộ môn trực thuộc  Trường.

Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

 

Hạn cuối các đơn vị chức năng nộp báo cáo Tháng 8/2021.

Thứ 3

31/8/2021

08h00

Làm việc với công ty ETECH về giải pháp hỗ trợ đào tạo trực tuyến.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện công ty ETECH;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng QTPV, Phòng TTPC, Trung tâm TTTV, Khoa Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kinh tế Công nghiệp.

Trung tâm TTTV.

Hiệu trưởng.

PH2

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV Ban Thường vụ Đảng ủy.

VP Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy.

PH1

09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.

UV Ban Chấp hành Đảng bộ.

VP Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy.

PH1

14h00

Thông qua Quy chế đào tạo Chương trình tiên tiến.

- PHT. Trần Minh Đức;

- Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

- Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTHSSV, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế.

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

Thứ 4

01/9/2021

08h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Ban tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Trường năm học 2021 - 2022.

- Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ thư ký (theo QĐ số 1318/QĐ-ĐHKTCN, ngày 22/6/2021);

- Các thành viên Ban tổ chức,  Tổ thư ký (theo QĐ số 1317/QĐ-ĐHKTCN, ngày 22/6/2021);

Phòng HCTC;

Tổ Thư ký.

Hiệu trưởng.

PH1.

14h00

Họp Ban Thường trực hội đồng xét cho sinh viên: Tiếp tục theo hoc, nghỉ học tạm thời, chuyển trường, chuyển hệ, chuyển ngành, chuyển khoa, học cùng lúc 2 chương trình, thôi học năm học 2021-2022.

Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng (theo QĐ số 1571/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/7/2021).

Phòng Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

Thứ năm

02/9/2021

Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Thứ 6

03/9/2021

Thứ 7

04/9/2021

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/9/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.