Lịch tuần

Lịch tuần từ 30/01/2023 đến 05/02/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

30/01/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

31/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

01/02/2023

Sáng: từ 7h30 đến 11h30

 

Làm việc với công ty phần mềm Anh Quân về việc hỗ trợ và xác định tính năng chương trình phần mềm Edusoft

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm phòng Hành chính – Tổ chức

Phòng Đào tạo, đơn vị sử dụng phần mềm

HT: Đỗ Trung Hải

Trực tiếp tại đơn vị

Chiều: từ 13h30 đến 17h30

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm các đơn vị: phòng Kế hoạch tài chính ; trung tâm DVTH

Thứ 5

02/02/2023

Sáng: từ 7h30 đến 11h30

 

Làm việc với công ty phần mềm Anh Quân về việc hỗ trợ và xác định tính năng chương trình phần mềm Edusoft

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm phòng KHCN&HTQT

Phòng Đào tạo, đơn vị sử dụng phần mềm

HT: Đỗ Trung Hải

Trực tiếp tại đơn vị

Chiều: từ 13h30 đến 17h30

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm các phòng Đào tạo

Thứ 6

03/02/2023

Sáng: từ 7h30 đến 11h30

 

Làm việc với công ty phần mềm Anh Quân về việc hỗ trợ và xác định tính năng chương trình phần mềm Edusoft

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm phòng CTHSSV

Phòng Đào tạo, đơn vị sử dụng phần mềm

HT: Đỗ Trung Hải

Trực tiếp tại đơn vị

Chiều: từ 13h30 đến 17h30

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên sử dụng phần mềm các đơn vị: Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông; Phòng Quản trị - Phục vụ; Phòng Quản lý chất lượng.

13h30

Họp hội đồng thu hồi các khoản chi phí đối với viên chức được cử đi học nghiên cứu sinh

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 102/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/01/2023)

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐ

PH1

14h15

Họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi tên bộ môn Kỹ thuật máy tính, khoa Điện tử

- Các thành viên của Hội đồng, theo QĐ của Hiệu trưởng;

- Đại diện bộ phận xây dựng đề ản.

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐ

PH1

15h30

Họp xem xét nhu cầu cử viên chức đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2023.

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị.

P. HCTC

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

04/02/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.