Lịch tuần

Lịch tuần từ 29/05/2023 đến 04/06/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 29/05/2023 ĐẾN 04/06/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

29/05/2023

7h00

Đại hội Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo thông báo triệu tập số 85/CĐ ĐHKTCN ngày 18/5/2023.

Theo công văn phân công nhiệm vụ số 379/ĐHKTCN ngày 23/5/2023.

Ban tổ chức

Hội trường lớn

14h00

Hội nghị công tác Chủ nhiệm lớp - Cố vấn học tập năm 2023

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện diện các tổ chức, đoàn thể của Nhà trường;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phỏng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo, TT TS&TT, TT DVTH;

- Đại diện Ban chủ nhiệm và Trợ lý quản lý sinh viên các Khoa chuyên môn;

- Toàn thể chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập năm học 2022-2023 (Đối với những chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập có lịch công tác khác, ưu tiên lịch công tác đã được phê duyệt).

Phòng Công tác HSSV, Trung tâm DVTH.

PHT Vũ Ngọc Pi

Hội trường lớn

Thứ 3

30/05/2023

8h00

Họp chuẩn bị cho Hội nghị VCNLĐ năm học 2023-2024

- Trưởng các đơn vị chức năng;

- Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 (theo Quyết định số 729/QĐ-ĐHKTCN, ngày 19/05/2023);

- Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc cho ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 (theo Quyết định số 728/QĐ-ĐHKTCN, ngày 19/05/2023)

Phòng HCTC

Phòng KHTC

Hiệu trưởng

PH1

Hạn cuối các đơn vị hoàn thành dự thảo kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT

Thứ 4

31/05/2023

Hạn cuối hoàn thành việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 3, năm học 2022-2023

Thứ 5

01/06/2023

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ban Thường vụ Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ban Chấp hành Đảng bộ

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề  án  tổ  chức  thực  hiện chương  trình  dạy  và  học  bằng tiếng Anh của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

-Hội  đồng  thẩm  định  Đề án    tổ    chức    thực    hiện chương  trình  dạy  và  học bằng tiếng Anh của Trường Đại   học Kỹ   thuật   Công nghiệptheo  Quyết  định  số 1827/QĐ-ĐHTN ngày 08/5/2023   của   Giám   đốc Đại học Thái Nguyên

Ban Đào tạo

 

Giám đốc ĐHTN

PH1-ĐHTN

Thứ 6

02/06/2023

14h00

Họp BGH

BGH

Phòng HCTC

HIệu trưởng

PH1

Thứ 7

03/06/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

04/06/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.