Lịch tuần từ 2/8/2021 đến 8/8/2021

Cập nhật lúc: 22:30 ngày 31/07/2021 | Lượt xem: 2068

        Tuần học thứ 47

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 02/8/2021 ĐẾN 08/8/2021)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

02/8/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Công nghệ Cơ Điện & Điện tử.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: CT. Nguyễn Thị Mai Hương;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Công nghệ Cơ Điện & Điện tử.

Khoa Công nghệ Cơ Điện & Điện tử.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A5-304

09h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm Đào tạo theo NCXH.

- BGH: HT. Nguyễn Duy Cương;

- CĐ Trường: UVBTV. Nguyễn Thanh Tú;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm Đào tạo theo NCXH.

Trung tâm Đào tạo

theo NCXH.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A6-304

14h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế công nghiệp.

- BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- CĐ Trường: UVBCH. Nguyễn Thị Thu Hằng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Kinh tế công nghiệp

Khoa Kinh tế

công nghiệp.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A9-102

14h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Khoa học cơ bản.

- BGH: HT. Nguyễn Duy Cương;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Khoa học cơ bản.

Khoa Khoa học

cơ bản.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

HTL.

Thứ 3

03/8/2021

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm tuyển sinh và TT.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm TT&TT.

Trung tâm

tuyển sinh & Truyền thông.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH1

08h00

Hội nghị giao ban năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến.

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị chức năng.

- Phòng HCTC;

- Phòng QTPV;

- TT DVTH;

- TT TTTV.

Giám đốc ĐHTN.

HTL.

08h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa Xây dựng môi trường.

- BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa Xây dựng môi trường.

Khoa Xây dựng

môi trường.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A4-304

14h00

Họp Ban chỉ đạo đón tiếp tân sinh viên khóa K57 (trúng tuyển năm 2021).

Các thành viên Ban chỉ đạo (theo QĐ số 1502/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/7/2021).

Phòng CT HSSV; TT TS&TT.

Trưởng ban.

PH1

15h30

Họp Đoàn kiểm tra điều kiện thực tế mở ngành Kiến trúc trình độ đại học.

Các thành viên Đoàn kiểm tra (theo QĐ số 1636/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/7/2021).

- Phòng Đào tạo;

- Khoa XDMT.

Trưởng đoàn.

PH1

Thứ 4

04/8/2021

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Phòng Hành chính Tổ chức.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Phòng Hành chính Tổ chức.

Phòng Hành chính

Tổ chức.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH2

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm thực nghiệm.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm thực nghiệm.

Trung tâm

thực nghiệm.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

HT

TTTN.

14h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng và phó trưởng các bộ môn khoa Điện tử

( Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa Điện tử

Tổ trưởng tổ công tác

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

14h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Khoa KT Ô tô &MĐL.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: UVBTV. Nguyễn Thanh Tú;

- Toàn thể VCNLĐ Khoa KT Ô tô &MĐL.

Khoa KT Ô tô &MĐL.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A16-101

14h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Bộ môn Lý luận chính trị.

- BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Lý luận chính trị.

Lý luận chính trị.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A5-304

15h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa khoa Điện tử

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

 

Cán bộ chủ chốt của đơn vị (Cấp ủy Chi bộ; Trưởng, Phó trưởng đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Trưởng, phó trưởng bộ môn; Bí thư LCĐ; GV có trình độ Tiến sĩ trở lên của đơn vị).

- Tổ công tác

- Khoa Điện tử

Tổ trưởng tổ công tác

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

 

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Thứ năm

05/8/2021

08h00

Họp sơ kết 1 năm đào tạo chương trình Định hướng chất lượng cao (Hoãn).

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLGD;

- Trưởng các đơn vị: Phòng CT HSSV, Phòng QTPV, Trung tâm TT TV, Trung tâm Tuyển sinh &TT, Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa KHCB, Bộ môn Lý luận chính trị;

- Trưởng bộ môn: Cơ điện tử, Tự động hóa, Ngoại ngữ.

Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

09h30

Họp Hội đồng xét cho sinh viên hệ đại học chính quy thôi học do quá thời gian đào tạo (Hoãn).

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1708/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/7/2021).

Phòng Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

14h00

Hội đồng đánh giá chuyên môn nghiệp vụ thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chuyển vị trí làm việc đối với người lao động Khoa Cơ khí.

Các thành viên hội đồng đánh giá đối với VC, NLĐ Khoa Cơ khí (theo QĐ số 1178/QĐ-ĐHKTCN ngày 02/6/2021)

Phòng HCTC.

Chủ tịch Hội đồng.

PH2

Thứ 6

06/8/2021

08h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng phó các bộ môn khoa Cơ khí

( Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa Cơ khí

Tổ trưởng tổ công tác

PH -  A16

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: UVBCH. Nguyễn Thị Thu Hằng;

- Toàn thể VCNLĐ Phòng Đào tạo.

Phòng Đào tạo.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH2

08h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Phòng Kế hoạch tài chính.

- BGH: HT. Nguyễn Duy Cương;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Phòng Kế hoạch tài chính.

Phòng Kế hoạch

tài chính.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH1

09h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm HTKN&CGTT.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: UVBTV. Nguyễn Thanh Tú;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm HTKN&CGTT.

Trung tâm HTKN&CGTT.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

A6-302

10h00

Họp công tác chuẩn bị cho Hội nghị bàn về sự điều chỉnh cần thiết các hoạt động trong trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị và Bộ môn trực thuộc Trường.

- Phòng Đào tạo;

- Phòng HCTC;

- Phòng CT HSSV.

Hiệu trưởng.

PH2

13h45

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng và phó trưởng các bộ môn khoa Điện (Hoãn)

(Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp)

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa Điện

Tổ trưởng tổ công tác

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

15h30

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Trung tâm Thông tin thư viện.

- BGH: PHT. Đỗ Trung Hải;

- CĐ Trường: PCT. Vũ Lai Hoàng;

- Toàn thể VCNLĐ Trung tâm Thông tin thư viện.

Trung tâm

Thông tin thư viện.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH2

15h00

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 Phòng Công tác HSSV.

- BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- CĐ Trường: UVBTV. Trần Anh Thắng;

- Toàn thể VCNLĐ Phòng Công tác HSSV.

Phòng Công tác HSSV.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị.

PH1

Thứ 7

07/8/2021

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

08/8/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.