Lịch tuần

Lịch tuần từ 27/03/2023 đến 02/04/2023

 

 

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 27/03/2023 ĐẾN 02/04/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

27/03/2023

08h30

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thị Mai Hương - Chủ tịch Công đoàn trường;

- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử.

Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử

Đoàn chủ tịch Đại hội

A5-304

9h00

Họp Ban rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng đề thi, phần mềm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1

Thành viên Ban rà soát (theo Quyết định số 3537/QĐ-ĐHKTCN ngày 13/12/2022)

Viện Đào tạo Mở

Trưởng ban

PH1

10h30

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 04 chương trình đào tạo

- Đại diện lãnh đạo ĐHTN; Ban Khảo thí và ĐBCLGD ĐHTN;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội;

-Hội đồng Trường: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Cán bộ, giảng viên các khoa: Cơ khí, khoa Điện,  Điện tử,  Kỹ thuật ô tô và Máy động lực;

- Viên chức, người lao động, sinh viên của Trường có quan tâm.

- Phòng: HC-TC, QLCL;

-Trung tâm DVTH.

Hiệu trưởng

HTL

14h00

Góp ý quy trình ISO mua sắm hàng hóa dịch vụ, Hướng dẫn thực hiện quy trình thanh quyết toán.

-  Lãnh đạo đơn vị, chuyên viên làm hồ sơ thanh toán phòng: QTPV, KHTC.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Phòng QTPV

Hiệu trưởng

PH2

14h00

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Ôtô và Máy động lực nhiệm kỳ 2023-2028.

-Đ/C Vũ Lai Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường;

- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Khoa Ôtô và Máy động lực.

Khoa Ôtô và Máy động lực

Đoàn chủ tịch Đại hội

Hội trường Khoa Ôtô và Máy động lực

19h30

Tập huấn công tác phát triển đảng viên cho đoàn viên ưu tú (Buổi 1)

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Chi ủy Chi bộ Sinh viên;

- Đoàn viên ưu tú được theo dõi. 

BTV Đoàn trường;

Chi ủy Chi bộ Sinh viên.

Bí thư Đoàn trường

Bí thư Chi bộ Sinh viên

HTL

Thứ 3

28/03/2023

8h00

Họp giải quyết vấn đề tồn đọng của NCS

- Trưởng, phó phòng Đào tạo;

- Trưởng các khoa có đào tạo NCS.

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH1

15h00

Họp triển khai hợp tác đào tạo từ xa với Công ty AUM Việt Nam

- Đại biểu mời;

- Đại diện lãnh đạo Công ty AUM Việt Nam;

- Lãnh đạo, chuyên viên Viện ĐTM

-Trưởng khoa, trưởng bộ môn phụ trách chương trình đào tạo từ xa.

Viện Đào tạo Mở

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 4

29/03/2023

8h00-17h00

Xét duyệt, thẩm định Quyết toán NSNN 2022

- Đoàn xét duyệt, thẩm tra (theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN)

- Phòng KHTC

Phòng KHTC

Trưởng đoàn (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN)

PH2

9h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CĐBP, tổ CĐTT

- Ban thường vụ CĐ trường;

- BCH CĐBP; Tổ trưởng, tổ phó  tổ CĐTT các đơn vị: CĐ khoa Cơ khí , CĐ khoa Điện tử, CĐ Khoa Quốc tế, CĐ Trung tâm HT&ĐTQT, CĐ phòng Thanh tra pháp chế.

CĐBP, tổ CĐTT

Chủ tịch công đoàn trường

PH1

Thứ 5

30/03/2023

8h00-17h00

Xét duyệt, thẩm định Quyết toán NSNN 2022

- Đoàn xét duyệt, thẩm tra (theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN)

- Phòng KHTC

Phòng KHTC

Trưởng đoàn (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN)

PH2

8h00

Họp Hội đồng thẩm định quy định thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2,B1

Thành viên trong Hội đồng (Theo Quyết định số 2888/QĐ-ĐHKTCN ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng).

Thư ký Hội đồng thẩm định

Chủ tịch HĐ

PH1

9h00

Họp xét tiến độ tự đánh giá CTĐT AUN-QA

Thành viên hội đồng tự đánh giá, Thư ký, Trưởng các nhóm chuyên trách (theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng)( Quyết định số 340/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng).

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

10h00

Họp triển khai công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm các học phần thuộc khoa KHCB, các học phần Cơ sở

-Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, QLCL, KH-TC;

-Đại diện Lãnh đạo các Khoa.

Phòng QLCL

PHT: Trần Minh Đức

PH1

14h00

Họp tập thể lãnh đạo Trường

- Ban thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

15h30

Họp Đảng ủy mở rộng

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Trưởng các đơn vị;

- Bí thư Chi bộ.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

19h30

Tập huấn công tác phát triển đảng viên cho đoàn viên ưu tú (Buổi 2)

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Chi ủy Chi bộ Sinh viên;

- Đoàn viên ưu tú được theo dõi.

BTV Đoàn trường;

Chi ủy Chi bộ Sinh viên.

Bí thư Đoàn trường

Bí thư Chi bộ Sinh viên

HTL

Thứ 6

31/03/2023

9h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường

Ban thư ký HĐT

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐT

Quảng Ninh

14h00

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Quản trị - Phục vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Trần Anh Thắng - UV Ban thường vụ; Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Quản trị - Phục vụ

Phòng Quản trị - Phục vụ

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH2

Thứ 7

01/04/2023

8h30

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Dương Quốc Khánh

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKTCN ngày 03/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH2

Chủ nhật

02/04/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.