Lịch tuần

Lịch tuần từ 27/02/2023 đến 05/03/2023

 

 

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

27/02/2023

09h00

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 – 2024 và giai đoạn 2024 – 2027

-Ban Chấp hành Đoàn trường;

-Bí thư, Phó Bí thư Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc.

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn Thanh niên

VP Đoàn TN

 

Thứ 3

28/02/2023

8h00

Trồng cây hưởng ứng phong trào “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

- Tập thể lãnh đạo trường (Ban TV Đảng ủy; Chủ tịch, P. chủ tịch HĐT; Ban giám hiệu);

- Trưởng các tổ chức đoàn thể: Công đoàn; Đoàn thanh niên; HCCB;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên.

Trung tâm DVTH

Hiệu trưởng

Sân nhà A4

 

8h30

Làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khoá XV

-Đại diện Hội đồng Trường: Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó chủ tịch hội đồng Trường;

-Đại diện BGH: HT. Đỗ Trung Hải;

-Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo (phụ trách đào tạo sau đại học);

-Đại diện Lãnh đạo các Khoa có đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Phòng họp 1- Đại học Thái Nguyên

 

16h00

Lễ  ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn BOWAY (Trung Quốc)

-Đại diện BGH: HT. Đỗ Trung Hải;

-Trưởng các đơn vị: phòng Đào tạo, CTHSSV; Trung tâm HTDN;

-Trưởng các khoa: Điện, Cơ khí, Điện tử, Công nghệ CĐ&ĐT.

Phòng HCTC

Trung tâm HTDN

 

HT: Đỗ Trung Hải

PH1

 

 

Thứ 4

01/03/2023

8h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường: Biểu quyết giới thiệu nhân sự quy hoạch đối với Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ, Phó trưởng đơn vị, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn.

Tập thể lãnh đạo Trường: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐT, BTV, BGH

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường: thông qua Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch và danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐT, Phó chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT; Ban Giám hiệu; Chủ nhiệm UBKT, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư chi bộ, Trưởng đơn vị, Kế toán trưởng

Tập thể lãnh đạo Trường: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐT, BTV, BGH

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

14h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường: lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐT, Phó chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT; Ban Giám hiệu; Chủ nhiệm UBKT, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư chi bộ, Trưởng đơn vị, Kế toán trưởng

Tập thể cán bộ chủ chốt của Trường: BCH; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐT; BGH; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Kế toán Trưởng; Bí thư chi bộ; Trưởng bộ môn thuộc khoa của Trường; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

HTL

 

14h00

Hội nghị giao ban Đoàn thanh niên –Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên tháng 3 năm 2023

-Đại biểu mời: Đại diện Đảng uỷ, BGH Trường Ngoại ngữ.

-Đại biểu triệu tập:BTV Đoàn – BTK Hội ĐHTN; BTV Đoàn- BTK Hội, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn, Chủ tịch, Phó chủ tịch HSV các đơn vị trực thuộc ĐHTN.

 

Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Phòng họp số 1, tầng 3- Nhà hiệu bộ Trường ngoại ngữ

 

16h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: giới thiệu nhân sự quy hoạch đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐT, Phó chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT; Ban Giám hiệu; Chủ nhiệm UBKT, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư chi bộ, Trưởng đơn vị, Kế toán trưởng

Tập thể lãnh đạo mở rộng: Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

16h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường: Thảo luận, biểu quyết giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐT, Phó chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT; Ban Giám hiệu; Chủ nhiệm UBKT, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư chi bộ, Trưởng đơn vị, Kế toán trưởng  

Tập thể lãnh đạo Trường: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐT, BTV, BGH

 

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

Thứ 5

02/03/2023

14h00

Họp hội đồng thẩm định quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Các thành viên Hội đồng (theo các Quyết định số 207 /QĐ-ĐHKTCN, ngày 21/02/2023)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch hội đồng

PH1

 

14h30

Họp hội đồng xét tuyển lưu học sinh Lào

Các thành viên Hội đồng (theo các Quyết định số 235 /QĐ-ĐHKTCN, ngày 27/02/2023)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch hội đồng

PH1

 

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng; ngành Quản lý Công nghiệp; ngành Kinh tế Công nghiệp

Các thành viên Hội đồng xét tuyển (theo quyết định số 3668/QĐ-ĐHKTCN, ngày 30/11/2022)

Viện ĐT Mở

Chủ tịch HĐ

PH1

 

15h20

Họp rà soát, điều chỉnh quy định thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1

Các thành viên Ban rà soát, điều chỉnh (theo Quyết định số 2887/QĐ-ĐHKTCN, ngày 17/10/2022)

Thư ký Ban rà soát, điều chỉnh

Trưởng ban

PH1

 

Thứ 6

03/03/2023

8h00

Họp Hội đồng đánh giá chuyên môn cho viên chức, người lao động hết thời gian tập sự

Các thành viên Hội đồng (theo các Quyết định số 223 /QĐ-ĐHKTCN, ngày 24/02/2023)

Phòng HCTC

Chủ tịch Hội đồng

PH2

 

8h30

Hội nghị tuyển sinh năm 2023

- PHT. Vũ Ngọc Pi

- Giám đốc TTTS&TT.

Trung tâm TS&TT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học VinUni

 

13h30

Lớp học stem “Thiết kế sản phẩm và in công nghệ 3D” cho học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến

-Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

-Trung tâm TS&TT;

-Giáo viên, học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Trung tâm TS&TT

PHT: Vũ Ngọc Pi

Phòng 302 nhà A6

 

Thứ 7

04/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.