Lịch tuần

Lịch tuần từ 26/06/2023 đến 02/07/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 26/06/2023 ĐẾN 02/07/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

26/06/2023

9h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường

- UV Ban thường vụ Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch Công đoàn trường

PH1

Chiều: 13h00-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Trung tâm TS&TT, Phòng CTHSSV, Phòng HC-TC;

- Đại diện công ty Anh Quân.

Trung tâm TS&TT, Phòng CTHSSV, Phòng HC-TC

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

Thứ 3

27/06/2023

Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm TS&TT, Phòng CTHSSV;

- Đại diện công ty Anh Quân.

Phòng Đào tạo, Trung tâm TS&TT, Phòng CTHSSV

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

8h00

Hội nghị tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông năm 2023 và ra mắt mô hình Tổ tự quản "sinh viên với an toàn giao thông

-Theo nội dung thông báo (số 486/TB-ĐHKTCN ngày 21/6/2023);

- Tổ tự quản “ Sinh viên với an toàn giao thông.

 

Phòng Công tác HSSV, TTDVTH

PHT.Nguyễn Quốc Tuấn

Hội trường lớn

9h00

Họp xét thi đua, khen thưởng Hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023

-UV Chấp hành Công đoàn trường;
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Tổ trưởng tổ Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn trường

Chủ tịch Công đoàn trường

PH2

9h30

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/6/2023)

Phòng Công tác HSSV

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

14h00

Họp chuẩn bị cho công tác đánh giá xếp loại chất lượng và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể năm học 2022-2023

- Các thành viên Ban thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng (theo Quyết định số 3106/QĐ-ĐHKTCN, ngày 08/11/2022);

- Trưởng các phòng: KHCN&HTQT; Đào tạo; TTPC; QLCL; CT HSSV; QTPV; HCTC.

Phòng HCTC

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

15h30

Họp ban tổ chức Hội nghị VCNLĐ năm học 2023-2024

Các thành viên Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị (theo Quyết định số 729/QĐ-ĐHKTCN, ngày 19/05/2023)

Tổ thư ký

P.Trưởng ban Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

Thứ 4

28/06/2023

Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV, Phòng KH-TC;

- Đại diện công ty Anh Quân.

P. Đào tạo, P.CTHSSV, P. KH-TC

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

14h00

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị và viên chức người lao động

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3147/QĐ-ĐHKTCN ngày 10/11/2022)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

15h30

Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022- 2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3106/QĐ-ĐHKTCN, ngày 08/11/2022)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 5

29/06/2023

Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&HTQT, Phòng HC-TC;

- Đại diện công ty Anh Quân.

P.Đào tạo,P. KHCN&HTQT, P. HC-TC

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

8h30

Họp hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định số 248/QĐ- ĐHKCTN ngày 28/02/2022)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 6

30/06/2023

8h00

Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng, Phó đơn vị;

- Bí thư chi bộ trực thuộc;

- Trưởng các tổ chức đoàn thể.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

HTL

14h00

Hội nghị VCNLĐ năm học 2023-2024

- Đại biểu mời

- Các đại biểu chính thức của Hội nghị

Phòng HCTC; QTPV

Trung tâm DVTH

Ban tổ chức Hội nghị

HTL

Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

-Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&HTQT, Phòng QLCL;

-Đại diện công ty Anh Quân.

Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&HTQT, Phòng QLCL

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

Thứ 7

01/07/2023

Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Trung tâm DVTH, Phòng QLCL;

- Đại diện công ty Anh Quân.

Trung tâm DVTH, Phòng QLCL

HT. Đỗ Trung Hải

Tại đơn vị

Chủ nhật

02/07/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                              - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.