Lịch tuần

Lịch tuần từ 24/07/2023 đến 30/07/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 24/07/2023 ĐẾN 30/07/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

24/07/2023

8h00

Phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Hóa Thượng tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Ban Thư ký Hội Sinh viên;

- Đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

- VP  Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn trường

Khu di tích lịch sử 27/7 huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

10h00

Gặp trực tuyến Trưởng đoàn và Thư ký đoàn chuyên gia AUN-QA trao đổi, thống nhất phương án chuẩn bị CSVC phục vụ khảo sát chính thức CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ĐK và tự động hóa

- BCN các khoa: Điện, Cơ khí;

- Trưởng, Phó các bộ môn: Tự động hóa, Cơ điện tử;

- Phiên dịch (theo QĐ số 1125/QĐ-ĐKTCN, ngày 20/7/2023);

- Nhóm Team Zoom (do 2 khoa cử; mỗi nhóm 02 người);

- Phòng QLCL

-Phòng QLCL;

-Trung tâm DVTH;

-Khoa Điện, khoa Cơ khí và cá nhân được khoa phân công livestream giới thiệu về phòng làm việc

Hiệu trưởng

PH2

10h00

Họp Ban soạn thảo Đề án tổ chức thi và cấp giấy xác nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2, B1 (đợt tháng 7, 8 năm 2023)

Các thành viên Ban soạn thảo (theo quyết định số 1128/QĐ- ĐHKTCN ngày 20/7/2023)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

11h00

Hạn cuối các đơn vị nộp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2023

(theo nội dung công văn số 584/ĐHKTCN ngày 14/7/2023 của Hiệu trưởng)

14h00

Họp Hội đồng xét lương tăng thêm quý 1, quý 2 năm 2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 2800/QĐ-ĐHKTCN ngày 27/10/2022)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH2

15h00

Họp Sơ kết công tác đào tạo năm học 2022-2023

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo; P.CTHSSV; P.TTPC; P. QLCL; P. KHTC; P.QTPV, Trung tâm TS&TT, Trung tâm DVTH;

- Ban chủ nhiệm khoa; Trưởng Bộ môn

Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 3

25/07/2023

7h15

Dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thầy trò ra trận

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường;

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên;

- Toàn thể hội viên hội CCB.

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

Đài tưởng niệm Thầy trò ra trận

8h00

Họp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá CTĐT năm 2023

- Trưởng các Khoa có CTĐT tự đánh giá năm 2023;

- Trưởng Ban thư ký và Trưởng các nhóm CTCT (Theo các Quyết định số: 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901/QĐ-ĐHKTCN, ngày 16/6/2023);

- Phòng QLCL

Trưởng các nhóm và phòng QLCL

Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

PH1

9h30

Triển khai kiểm tra tài chính nội bộ năm 2022

- Các thành viên Tổ kiểm tra (theo quyết định số 886/QĐ-ĐHKTCN ngày 19/6/2023);

- Lãnh đạo phòng KHTC.

Phòng KHTC

PHT. Vũ Ngọc Pi

PH1

14h00

Tập huấn tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT cho khoa Điện tử

- Phòng QLCL;

- Các thành viên nhóm CTCT số 1 viết báo cáo tự đánh giá CTĐT Kỹ thuật máy tính

- Phòng QLCL;

- Khoa Điện tử

Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá

311-TN

Thứ 4

26/07/2023

8h00

Họp Ban soạn thảo Quy định tổ chức thi và cấp giấy xác nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2, B1 (đợt tháng 7, 8 năm 2023)

Các thành viên Ban soạn thảo (theo quyết định số 1142/QĐ- ĐHKTCN ngày 25/7/2023)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

9h00

Họp Ban rà soát chỉnh sửa, bổ sung Ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn A2, B1 (đợt tháng 7, 8 năm 2023)

Các thành viên Ban soạn thảo (theo quyết định số 1144/QĐ-ĐHKTCN ngày 25/7/2023)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

 

14h00

Thông qua

(1)Dự thảo Chiến lược Tuyển sinh của Trường ĐHKTCN giai đoạn 2023 - 2025.
(2) Dự thảo Chiến lược Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐHKTCN
giai đoạn 2023 - 2025.
(3) Dự thảo Quy chế tài chính.

- Thường trực Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Ban soạn thảo Quy chế Tài chính, Ban Xây dựng Chiến lược Tuyển sinh, Ban Xây dựng Chiến lược Đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Trưởng các đơn vị trong Trường.

Phòng HC-TC

Chủ tịch Hội đồng trường

PH2

Thứ 5

27/07/2023

9h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học từ xa đợt tuyển sinh tháng 7 năm 2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1122/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/7/2023)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 6

28/07/2023

09h00

Họp Ban thẩm định Ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn A2, B1 (đợt tháng 7, 8 năm 2023)

Các thành viên Ban thẩm định (theo quyết định số /QĐ- ĐHKTCN ngày /7/2023)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH2

14h00

Họp Hội đồng xét tuyển sinh viên Quốc tế vào học tập tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1107/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/7/2023)

Trung tâm HTĐTQT

 

Chủ tịch HĐ

PH1

14h00

Làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa

Các thành viên Hội đồng trường

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐT

Huyện Định Hóa

Thứ 7

29/07/2023

8h00

Họp Hội đồng trường phiên họp Quý 3/2023, kết hợp xây dựng chương trình nông thôn mới tại huyện Định Hóa

Các thành viên Hội đồng trường

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐT

Huyện Định Hóa

Chủ nhật

30/07/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.