Lịch tuần

Lịch tuần từ 24/04/2023 đến 30/04/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 24/04/2023 ĐẾN 30/04/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

24/042023

09h00

Xét điểm đầu vào cao học năm 2023

(Đợt 1)

- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo;

- Trưởng khoa: Điện, Cơ khí, KT Ôtô &MĐL, Điện tử.

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

09h30

Xét điều kiện tốt nghiệp trình độ đào tạo Tiến sĩ

- Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 581/QĐ-ĐHKTCN ngày 19/4/2023)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

10h00

Họp ban thường trực Hội đồng CTCB

- Ban thường trực hội đồng công tác cán bộ

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

14h00

Hội nghị triển khai công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

- BCH Đoàn Thanh niên;

- Ban Thư ký Hội Sinh viên;

-  Bí thư, Phó Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc;

- Ban quản lý Đề án ngoại ngữ Đoàn Thanh niên.

-Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường;

- Phòng HCTC.

Bí thư

Đoàn trường;

Chủ tịch

Hội Sinh viên.

PH2

15h30

Làm việc với ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

- Đại diện Ban giám hiệu: PHT Nguyễn Quốc Tuấn

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV, Trung tâm HTDN;

- Đại diện ban liên lạc CSV Trường.

- Trung tâm HTDN

- Phòng HCTC

Hiệu trưởng

Khu Công Nghiệp Yên Bình

Thứ 3

25/04/2023

 

 

 

8h00

Họp thường trực Hội đồng trường mở rộng

- Thường trực Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Ban soạn thảo Quy chế Tuyển dụng, sử dụng, quản lý VC, NLĐ của Trường;

- Tổ xây dựng Đề án đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tiếng Anh cho sinh viên K58.

- Ban thư ký HĐT

- Phòng HCTC

Chủ tịch HĐ Trường

PH1

Thực hiện Quy trình nhân sự Đại hội Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2023-2028

8h30

Bước 1: Hội nghị Ban thường vụ Công đoàn trường (Lần 1)

- Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn trường

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

101A16

9h00

Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường;
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;
- Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

101A16

9h30

Bước 3: Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường (Lần 1)

- Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

101A16

10h00

Bước 4: Hội nghị Ban thường vụ Công đoàn trường (Lần 2)

- Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

101A16

10h30

Bước 5: Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường (Lần 2)

- Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

101A16

14h00

Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra tài chính nội bộ năm 2021

- Đại diện BGH: PHT Vũ Ngọc Pi

-Tổ kiểm tra tài chính nội bộ tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (theo Quyết định số 1359/QĐ-ĐHKTCN ngày 07/6/2022) ;

- Lãnh đạo Phòng KHTC.

- Thư ký;

- Phòng KHTC.

 

Hiệu trưởng

PH1

15h30

Làm việc với Trưởng phòng TTPC

- BGH

- Trưởng phòng TTPC

Trưởng phòng TTPC

Bí thư ĐU - CT Hội đồng trường

PH1

Thứ 4

26/04/2023

8h00

Xét tốt nghiệp cho sinh viên Quốc tế, sinh viên AP

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 596 /QĐ-ĐHKTCN ngày 21/4/2023)

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

9h30

Họp về việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các phòng: HCTC, KHTC, Đào tạo, QTPV;

- Giám đốc Trung tâm TS&TT.

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

14h00

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm năm 2022 và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Theo Thông báo (theo Thông báo số 277/TB-ĐHKTCN, ngày 19 tháng 04 năm 2023)

-Phòng Công tác HSSV;

-Trung tâm DVTH.

PHT Vũ Ngọc Pi

HTL

15h00

Giám  đốc ĐHTN  làm  việc  với Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

- ĐHTN:  Ban  Giám  đốc, Trưởng các ban chức năng, Văn phòng;

- Trường  Đại  học  KTCN: Tập  thể  lãnh  đạo Trường,  đại  diện lãnh  đạo các đơn vị.

Phòng HCTC

Giám đốc ĐHTN

PH2

Thứ 5

27/04/2023

14h00

Họp Hội đồng đánh giá chuyên môn cho người lao động hết thời gian tập sự

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHKTCN, ngày 20/4/2023)

Phòng HC- TC

Chủ tịch Hội đồng

PH2

14h00

Hội  nghị giao  ban  Đoàn Thanh  niên –Hội  Sinh viên     Đại     học     Thái  Nguyên   tháng   5   năm 2023

- Đại biểu theo giáy mời;

- Đại  biểu  triệu  tập:  BTV Đoàn –BTK  Hội  ĐHTN; BTV Đoàn –BTK Hội, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn,  Chủ  tịch,  Phó  Chủ tịch  HSV  các  đơn vị  trực thuộc ĐHTN.

Đoàn TN- Hội SV

Đoàn TN- Hội SV

Phòng họp số 3 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

14h00

Họp ban thẩm định quy chế về đào tạo liên thông trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3112/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/11/2022)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

Thứ 6

28/04/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

29/04/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/04/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.