Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021

Cập nhật lúc: 20:03 ngày 22/08/2021 | Lượt xem: 1672

        Tuần học thứ 50

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 23/8/2021 ĐẾN 29/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

23/8/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

Thứ 3

24/8/2021

08h00

Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021.

- Chủ tịch HĐT;

- Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị chức năng.

Phòng HCTC;

Phòng QTPV;

TT DVTH,

TT TTTV.

Bộ trưởng

Bộ GD&ĐT.

HTL.

08h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Giám đốc Trung tâm TS&TT;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 2:

Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Thị Hồng Nhung.

- Trung tâm TS&TT;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Trung tâm TS&TT; - Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

14h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Trưởng phòng CT HSSV;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 2:

Nguyễn Thị Hồng Nhung & Đặng Huy Bình.

- Phòng CT HSSV;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Phòng CT HSSV;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

17h00

Hạn cuối các đơn vị chức năng gửi đề xuất điều chỉnh các quy chế, quy định theo nội dung công văn số 686/ĐHKTCN ngày 10/8/2021.

Thứ 4

25/8/2021

08h00

Họp Hội đồng trường

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

Các thành viên Hội đồng trường.

Thư ký HĐT.

Chủ tịch HĐT.

PH2

09h30

Rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định của Nhà trường.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị chức năng.

Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH1

14h00

Thông qua Đề án tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng TTPC, Phòng QTPV, Trung tâm ĐTTNCXH, TT TTTV, TT DVTH;

- Trưởng khoa Quốc tế, Bộ môn Ngoại ngữ.

Trung tâm ĐTTNCXH.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ năm

26/8/2021

08h00

Thông qua Quy chế đào tạo Chương trình tiên tiến.

- PHT. Trần Minh Đức;

- Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

- Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTHSSV, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế.

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

09h00

Bàn về giải quyết các nội dung còn tồn đọng trong việc thực hiện Hợp đồng giao khoán cơ sở vật chất để phục vụ ăn uống và dịch vụ hàng hóa tại nhà ăn sinh viên.

- Đại biểu mời;

- Công ty CP VT thiết bị Thái Nguyên;

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo đơn vị: Phòng QTPV, Phòng KHTC, TT DVTH.

Phòng QTPV.

Hiệu trưởng.

PH1

08h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Trưởng phòng Đào tạo;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 3:

Đoàn Thanh Hải & Vũ Văn Thắng.

- Phòng Đào tạo;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Phòng Đào tạo;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

14h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Giám đốc Trung tâm HTĐTQT;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 3:

Phạm Quang Hiếu & Nguyễn Thị Thanh Nga.

- Trung tâm HTĐTQT;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Trung tâm HTĐTQT;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV Ban Thường vụ Đảng ủy.

VP Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy.

PH1

15h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.

UV Ban Chấp hành Đảng bộ.

VP Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy.

PH1

Thứ 6

27/8/2021

08h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Trưởng phòng KT&ĐBCLGD;

- Giám đốc Trung tâm ĐTTNCXH;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 5:

Trương Thị Thu Hương & Ngô Văn Giang.

- Phòng KT&ĐBCLGD;

- Trung tâm ĐTTNCXH;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Phòng KT&ĐBCLGD và Trung tâm ĐTTNCXH;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

08h00

Họp góp ý Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

- PHT. Trần Minh Đức;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT HSSV, Phòng TTPC, Phòng KT&ĐBCLGD, TT HTĐTQT.

- Trưởng các khoa và Bộ môn trực thuộc  Trường.

Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

14h00

Họp thường trực hội đồng công tác cán bộ.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1706/QĐ-ĐHKTCN ngày 30/7/2021).

Phòng Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

14h00

Đánh giá nội bộ Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- PHT. Đỗ Trung Hải;

- Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế;

- Trưởng phòng KHCN&HTQT;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá nhóm 5:

Nguyễn Văn Chí & Vũ Quốc Đông.

- Phòng TTPC;

- Phòng KHCN&HTQT;

- Các đơn vị tham gia quy trình của Phòng TTPC, Phòng KHCN&HTQT;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

15h00

Làm việc với VNPT Thái Nguyên về giải pháp hỗ trợ đào tạo trực tuyến bằng phần mềm VNPT - Elearning.

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện VNPT Thái Nguyên;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng QTPV, Phòng TTPC, Trung tâm TTTV, Khoa Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kinh tế Công nghiệp.

Trung tâm TTTV.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ 7

28/8/2021

08h00

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Chủ tịch HĐT;

- Ban Giám hiệu.

Trung tâm TTTV;

Phòng HCTC;

Phòng QTPV.

Thủ tướng chính phủ

Phạm Minh Chính.

PH2

Chủ nhật

29/8/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.