Lịch tuần

Lịch tuần từ 21/08/2023 đến 27/08/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 21/08/2023 ĐẾN 27/08/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

21/08/2023

7h30

Họp HĐ thẩm định bộ học liệu điện tử cho các chương trình ĐTTX cấp Trường (đợt 1 năm 2023)

Thành viên Hội đồng thẩm định cấp Trường (theo Quyết định số 579/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/4/2023)

Viện ĐTM

Chủ tịch HĐ

PH1

9h30

Kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QA

Lãnh đạo phòng QLCL

Các đơn vị, cá nhân được phân công (theo Kế hoạch số 600/KH-ĐHKTCN, ngày 18/7/2023)

Hiệu trưởng

Các địa điểm dự kiến khảo sát của Trường, của khoa

Thứ 3

22/08/2023

8h15

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài các CTĐT của ĐHTN theo tiêu chuẩn AUN-QA

- Chuyên gia AUN-QA;

- Đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

- BCN khoa, toàn thể giảng viên khoa Điện;

- BCN khoa, toàn thể giảng viên khoa Cơ khí;

- Phiên dịch viên (theo QĐ số 1125/QĐ-ĐHTKCN, ngày 20/7/2023);

- Sinh viên khoa Điện, khoa Cơ khí (do khoa cử);

- Viên chức, người lao động và sinh viên của Trường có quan tâm.

- Phòng QLCL;

- Trung tâm TS&TT;

- Các cá nhân được phân công.

ĐHTN

HTL

9h00 - 18h00

Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QA theo lịch trình

- Chuyên gia AUN-QA;

- Các đối tượng phỏng vấn (theo QĐ số 12881285/QĐ-ĐHKTCN, ngày 18/8/2023);

- Phiên dịch viên (theo QĐ số 1125/QĐ-ĐHTKCN, ngày 20/7/2023)

- Phòng QLCL;

- Khoa Điện, khoa Cơ khí;

- Các cá nhân được phân công.

Hiệu trưởng

Theo lịch trình khảo sát

Thứ 4

23/08/2023

8h00

Làm việc với khoa Quốc tế về công tác giảng dạy Tiếng Anh và Tuyển sinh

- Đại diện Đảng ủy;

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo; Trung tâm TS&TT; Phòng HCTC;

- Toàn thể VCNLĐ khoa Quốc tế

Phòng HCTC

Bí thư Đảng ủy

Phòng họp Khoa Quốc tế

8h45 - 17h00

Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN-QA theo lịch trình

- Chuyên gia AUN-QA;

- Các đối tượng phỏng vấn (Cựu SV; Nhà tuyển dụng LĐ); nhóm viết báo tự đánh giá 02 CTĐT;

- Phiên dịch viên (theo QĐ số 1125/QĐ-ĐHTKCN, ngày 20/7/2023).

- Phòng QLCL;

- Khoa Điện, khoa Cơ khí;

- Các cá nhân được phân công.

Hiệu trưởng

Theo lịch trình khảo sát

14h00

Họp ban soạn thảo đề án xây dựng chiến lược tăng công bố khoa học trong danh mục WoS, tăng số lượng NCS của trường ĐHKTCN

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 1272/QĐ-ĐHKTCN ngày 17/8/2023)

Thư ký Ban soạn thảo

Trưởng ban

PH1

Thứ 5

24/08/2023

9h00-11h30

Báo cáo sơ bộ kết quả và bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài các CTĐT của ĐHTN theo tiêu chuẩn AUN-QA

- Chuyên gia AUN-QA;

- Đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

- BCN khoa Điện, toàn thể giảng viên bộ môn Tự động hóa;

- BCN khoa Cơ khí, toàn thể giảng viên bộ môn Cơ điện tử;

- Phiên dịch viên (theo QĐ số 1125/QĐ-ĐHTKCN, ngày 20/7/2023)

- Viên chức, người lao động và sinh viên của Trường có quan tâm.

- Phòng QLCL;

- Trung tâm TS&TT;

- Các cá nhân được phân công.

ĐHTN

HTL

Thứ 6

25/08/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

26/08/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

27/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.