Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

Cập nhật lúc: 22:22 ngày 18/09/2021 | Lượt xem: 2556

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tuần học thứ 03

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 20/9/2021 ĐẾN 26/9/2021)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

20/9/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị đề xuất.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

 

08h00

Họp Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu.

Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH1.

 

09h30

Phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy và học tập trong thời gian giãn cách.

- Hiệu trưởng;

- Phòng TTPC;

- Lãnh đạo phòng ĐT;

- Lãnh đạo TTTTTV;

- Giám đốc TTDVTH và bộ phân trực giảng đường.

Phòng TTPC.

Hiệu trưởng.

PH2.

 

15h00

Thống nhất phương án phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các trường cao đẳng, đại học địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Phòng HCTC bố trí xe đưa đón).

Hiệu trưởng, TP Đào tạo, GĐ TT DVTH, PP HCTC tham dự.

UBND

TP Thái Nguyên.

PCT UBND

TP Thái Nguyên.

HT tầng 2

UBND & HĐND TP TN.

 

Thứ 3

21/9/2021

08h00

Kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Phòng Quản trị phục vụ.

- Đoàn kiểm tra (theo Quyết đinh số 51-QĐ/ĐU ngày 01/9/2021);

- Cấp ủy Chi bộ Phòng Quản trị phục vụ.

Cấp ủy Chi bộ Phòng QTPV.

Trưởng đoàn.

PH1.

 

08h00

Họp Hội đồng xét tuyển sinh viên quốc tế vào học tập tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1998/QĐ-ĐHKTCN ngày 13/9/2021).

Trung tâm HTĐTQT.

PHT. Vũ Ngọc Pi.

PH2.

 

10h00

Đại diện Ban chỉ đạo ISO làm việc với Công ty AMMs

 (Kết hợp trực tuyến và trực tiếp).

- Phó trưởng ban và Ủy viên thường trực (theo QĐ số 2029/QĐ-ĐHKTCN, ngày 17/9/2021);

- Đại diện Công ty AMMs.

- Phòng KT&ĐBCLGD;

- Phòng HCTC;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2.

 

14h00

Họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường năm 2020.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 2028/QĐ-ĐHKTCN ngày 17/9/2021).

Phòng KHCN&HTQT.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1.

 

15h00

Hội thảo trực tuyến “Preparing higher education
for Digital Transformation”

Các đại biểu có giấy mời riêng

Phòng HCTC

Bộ GDĐT

Trực tuyến

 

Thứ 4

22/9/2021

08h00

Họp tổng kết đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

(Kết hợp trực tuyến và trực tiếp).

- Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ thư ký (theo QĐ số 2029/QĐ-ĐHKTCN, ngày 16/9/2021);

- Trưởng các đơn vị;

- Đại diện Công ty AMMs.

- Phòng KT&ĐBCLGD;

- Phòng HCTC;

- Trung tâm TTTV.

Hiệu trưởng

PH2

 
 

14h00

Xây dựng phương án tài chính cho Đề án thí nghiệm, thực tập trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid - 19.

- Hiệu trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHTC, Phòng HCTC, Phòng QTPV, Trung tâm DVTH.

Phòng KHTC.

Hiệu trưởng.

PH1.

 

15h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án thành lập bộ môn Hệ thống công nghiệp thuộc Khoa Cơ khí.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 2007/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/9/2021).

Phòng HCTC.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1.

 

Thứ năm

23/9/2021

08h00

Họp bàn phương án tổ chức cho sinh viên K57 về Trường học trực tiếp.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng HCTC, Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng TTPC, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng QTPV, Trung tâm DVTH, Đoàn TN, Hội sinh viên;

- Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Quốc tế, Bộ môn LLCT.

- Phòng TTPC;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT H

 

 

SSV.

Hiệu trưởng.

PH1.

 

14h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phó bộ môn Công nghệ vật liệu khoa Cơ khí

 

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1.

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác;

- Khoa Cơ khí.

Tổ trưởng

tổ công tác.

PH2.

 

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2.

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

 

Thứ 6

24/9/2021

Cả ngày

S: 07h30

C: 13h00

Hội nghị khoa học toàn quốc “Cơ học vật rắn năm 2021” (online).

- Chủ tịch HĐT;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng KHCN&HTQT;

- Trưởng các khoa chuyên môn;

- Điều hành các phân ban, Thư ký các tiểu ban (theo kế hoạch đã phân công);

- Các báo cáo, Giáo viên và Sinh viên;

- Các nhà khoa học và những người quan tâm.

- Phòng KHCN&HTQT;

- Phòng QTPV;

- Trung tâm TTTV.

 

        Hiệu trưởng.

 

PH2.

 

08h00

Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KT & ĐBCLGD, KHTC;

- Trưởng các khoa.

Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1.

 

09h30

Thống nhất phương án tổ chức cho sinh viên K57 về Trường học trực tiếp.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn Trường;

- Trưởng các đơn vị: Phòng HCTC, Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng QTPV, Trung tâm DVTH;

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị có GV tham gia giảng dạy khóa K57;

- GV tham gia giảng dạy khóa K57.

(Khoa KHCB, Khoa Quốc tế, Khoa Cơ khí, Khoa Điện tử, Khoa KT Ô tô &MĐL, Bộ môn LLCT, Khoa XDMT, Khoa KTCN, Khoa CN CĐ-ĐT)

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT HSSV.

Hiệu trưởng.

HTL.

 

14h00

Họp Hội đồng xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 2056/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/9/2021).

Phòng Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1.

 

Thứ 7

25/9/2021

07h00

Hội thảo khoa học Quốc gia 2021 “Giải pháp khoa học Kỹ thuật và Phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” (online).

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng KHCN&HTQT;

- Trưởng các khoa chuyên môn;

- Giáo viên (phân công) và Sinh viên;

- Các nhà khoa học và những người quan tâm.

- Phòng KHCN&HTQT;

- Phòng QTPV;

- Trung tâm TTTV.

 

 

Hiệu trưởng.

    PH2.

 

Chủ nhật

26/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.