Lịch tuần

Lịch tuần từ 20/03/2023 đến 26/03/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

20/03/2023

8h00- 11h00

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (21/03/1963- 21/03/2023 và đón nhận cờ thi đua

Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

 

 

Bệnh viện Gang Thép

 

9h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CĐBP, tổ CĐTT

- Ban thường vụ CĐ Trường;

- BCH CĐBP; Tổ trưởng, tổ phó  tổ CĐTT các đơn vị: CĐ khoa Kinh tế Công nghiệp, CĐ Trung tâm Thực nghiệm, CĐ Khoa Ôto và Máy động lực, CĐ phòng Quản trị - Phục vụ.

CĐBP, tổ CĐTT

Chủ tịch công đoàn trường

PH2

Thứ 3

21/03/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/03/2023

8h00

Thực hiện Bước 1 quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Quốc tế (Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1)

Cán bộ chủ chốt của khoa Quốc tế:

-        Cấp ủy chi bộ;

-        Trưởng, phó khoa;

-        Trưởng, phó các bộ môn và tương đương;

-        Chủ tịch công đoàn khoa;

-        Bí thư liên chi đoàn;

-        Giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên.

Tổ công tác

Tổ trưởng công tác

PH1

8h15

Thực hiện Bước 2 quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Quốc tế (Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2)

Tập thể Lãnh đạo của Khoa Quốc tế:

-        Cấp ủy chi bộ;

-        Trưởng, phó trưởng Khoa.

Tổ công tác

Tổ trưởng công tác

PH1

8h45

Thực hiện Bước 1 quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa điện tử (Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1)

Cán bộ chủ chốt của khoa Điện tử:

-        Cấp ủy chi bộ;

-        Trưởng, phó khoa;

-        Trưởng, phó các bộ môn và tương đương;

-        Chủ tịch công đoàn khoa;

-        Bí thư liên chi đoàn;

-        Giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên.

Tổ công tác

Tổ trưởng công tác

PH1

9h00

Thực hiện Bước 2 quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa điện tử (Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2)

Tập thể Lãnh đạo của Khoa điện tử:

-        Cấp ủy chi bộ;

-        Trưởng, phó trưởng Khoa.

Tổ công tác

Tổ trưởng công tác

PH1

9h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CĐBP, tổ CĐTT

- Ban thường vụ CĐ trường;

- Tổ trưởng, tổ phó tổ CĐTT Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử.

Tổ CĐTT Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử

Chủ tịch công đoàn trường

PH2

9h30

Họp ban soạn thảo chiến lược đảm bảo chất lượng đào tạo 2023-2025

Các thành viên Ban xây dựng (theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐT ngày 27/10/2022 của Trường ĐHKTCN)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

10h30

Họp hội đồng KH&ĐT

Các thành viên Hội đồng KH&ĐT (theo QĐ số 3165/QĐ-ĐHKTCN  ngày 14/11/2022)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH1

11h00

Thực hiện Bước 3 quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Quốc tế và khoa Điện tử (Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng của trường lấy phiếu tín nhiệm nhân sự)

-Ban chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký HĐT;

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị.

Tổ công tác

Hiệu trưởng

PH1

14h00

Họp Hội đồng thẩm định quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

Các thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 3076/QĐ-ĐHKTCN ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH1

14h30

Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022

- Đại biểu mời;

- BCH Đoàn trường, BCH các Liên Chi đoàn trực thuộc, BCH các Chi đoàn;

- Sinh viên được tuyên dương.

-VP Đoàn Thanh niên;

-Trung tâm DVTH.

Bí thư Đoàn trường

HTL

14h00

Họp xét tiến độ tự đánh giá CTĐT AUN-QA

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023 và Quyết định số 340/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng)

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH 2

15h00

Họp quy đổi điểm cho sinh viên chương trình tiên tiến

-Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

-Đại diện lãnh đạo:P.Đào tạo; GĐ TTHTQT; BCN khoa Quốc tế....;

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

15h00

 

Họp hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (2022-2023)

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 2553/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/9/2022)

Phòng Công tác HSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH2

Thứ 5

23/03/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/03/2023

9h00

Tổng kết và trao giải cuộc thi Olympic toán học và Cơ học cấp trường năm học 2022-2023

-Đại diện Ban tổ chức, các tổ chuyên môn;

-Đại diện BTV Đoàn trường, BTK HSV trường;

-Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTHSSV, phòng Đào tạo, khoa KHCB&UD, khoa Cơ khí, khoa KT ÔT&MĐL; các sinh viên được giải, các giảng viên ôn luyện và các sinh viên có quan tâm

Phòng CTHSSV, TTDVTH

Trưởng ban Tổ chức

HTL

14h00

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm thực nghiệm nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Lâm Hùng Sơn - Phó chủ tịch Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Trung tâm thực nghiệm

Công đoàn Trung tâm thực nghiệm

Đoàn chủ tịch Đại hội

Hội trường Trung tâm thực nghiệm

Thứ 7

25/03/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.