Lịch tuần

Lịch tuần từ 18/09/2023 đến 24/09/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 18/09/2023 ĐẾN 24/09/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

18/09/2023

8h45

Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

- Đại biểu mời;

- Ban chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐT

- Ban giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị và đoàn thể;

- VC, NLĐ;

- Đại diện sinh viên (theo Quyết định kèm theo).

- Phòng: HC-TC, KHTC, QTPV;

- Trung tâm: DVTH, TS&TT.

Hiệu trưởng

HTL

16h00

Quản lý đào tạo Liên thông, VLVH;

Qui cách chuẩn bị dữ liệu xét tốt nghiệp cho người học

Trưởng đơn vị: đào tạo, QLCL, Thanh tra, KHTC, CTHSSV, TTDVTH, TTTS và TT.

Phòng đào tạo

 

Hiệu trưởng

 

PH1

Thứ 3

19/09/2023

8h00

Họp Hội đồng đánh giá chuyên môn cho người lao động hết thời gian tập sự

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1234/QĐ-ĐHKTCN  ngày 11/8/2023)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH2

15h00

Làm việc với TTGDQPAN

- PHT: PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn

- Lãnh đạo phòng đào tạo;

- Lãnh đạo phòng KHTC

Phòng đào tạo

Phòng KHTC

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 4

20/09/2023

8h00

Họp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá 09 CTĐT năm 2023

- Trưởng các khoa: Cơ khí, Điện tử, Kinh tế công nghiệp, Xây dựng và Môi trường, KT Ô tô & MĐL; Công nghệ CĐ&ĐT.

- Trưởng Ban thư ký giúp việc cho 09 Hội đồng TĐG (theo các Quyết định số: 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1172/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/7/2023);

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, HC-TC, CT HSSV, KH-TC.

- Phòng QLCL.

- Trưởng Ban thư ký giúp việc cho 09 Hội đồng TĐG;

- Phòng QLCL.

Hiệu trưởng

PH2

19h00

Đêm hội các Câu lạc bộ Ngoại ngữ năm 2023

- Đại biểu mời;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

- Ban quản lý Đề án ngoại ngữ Đoàn Thanh niên;

- Ban Chấp hành Các Liên Chi đoàn;

- Thành viên các Câu lạc bộ ngoại ngữ;

- Sinh viên K59.

- VP Đoàn TN;

- BQL Đề án ngoại ngữ Đoàn TN.

Bí thư Đoàn Thanh niên

HTL

Thứ 5

21/09/2023

8h00

Họp Hội đồng xét tiến độ học tập học kỳ III năm học 2022-2023 sinh viên đại học

Các thành viên Hội đồng (theo số Quyết định số 1439/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/9/2023)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH1

15h00

Tập huấn sử dụng Modul Thi trắc nghiệm trên máy tính

- Đại diện Lãnh đạo các khoa: KHCB&ƯD, Quốc tế, KT ô tô &MĐL;

- Trưởng, phó các Bộ môn thuộc khoa KHCB&ƯD, BM KHTN giảng dạy bằng Tiếng Anh; BM Kỹ thuật ô tô;

- Phó trưởng P. Đào tạo: Phạm Quang Hiếu;

- Phòng QLCL.

- Công ty Anh Quân;

- Phòng QLCL.

Hiệu trưởng

PH2

16h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn khoa Điện tử

Các thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 561/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/4/2023)

Phòng HC-TC

Tổ trưởng

PH1

Thứ 6

22/09/2023

Cả ngày

S: 8h00

C: 14h00

Tập huấn kiểm định chất lượng CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0.

-  Đại diện Ban KT&ĐBCLGD-ĐHTN;

- Hội đồng TĐG, Ban thư ký và thành viên các nhóm công tác chuyên trách theo Quyết định của Hiệu trưởng (Theo Quyết định số 1505, 1506/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/9/2023);

- Phòng QLCL;

- CBVC có quan tâm.

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 7

23/09/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

24/09/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.