Lịch tuần

Lịch tuần từ 17/07/2023 đến 23/07/2023

 

\     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 17/07/2023 ĐẾN 23/07/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

17/07/2023


 

9h00

Họp về kế hoạch tuần tra, ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản tại Trường

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

- Đại diện lãnh đạo phòng: CTHSSV, Trung tâm DVTH;

- Đại diện lãnh đạo Công an Phường Tích Lương.

-Trung tâm DVTH;

-Công an Phường Tích Lương.

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

14h00

Họp Ban Giám Hiệu

 Ban giám hiệu

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

14h30

Họp triển khai thực hiện kế hoạch tại Công văn số 428/BGĐT-KHTC ngày 07/02/2023 và Công văn số 2954/BGDĐT-KHTC ngày 19/06/2023

- Ban giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng: KHTC, Đào tạo;

- Trưởng phòng HCTC.

Phòng KHTC

Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH1

15h00

Họp thường trực hội đồng công tác cán bộ

Các thành viên Thường trực Hội đồng (theo Quyết định số 2102/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/08/2022)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

15h30

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với ông Vũ Đức Tân

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1085/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/07/2023)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

16h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ III (2022-2023)

Các thành viên Hội đồng (Kèm theo QĐ số 969/QĐ-ĐHKTN ngày 28/06/2023)

Phòng CTHSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH1

19h00

Diễn đàn trực tuyến Livestream "Tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp" năm 2023

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm TS&TT, Trung tâm DVTH, P. Công tác HSSV;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- MC: Nguyễn Ngọc Thiệu;

- Sinh viên được cử tham gia.

- Trung tâm: DVTH, TS&TT;

- Phòng QTPV.

PHT. Vũ Ngọc Pi

HTL

Thứ 3

18/07/2023

08h30

Họp giao ban với đối tác AUM về ĐTTX

- Đại diện lãnh đạo VĐTM; TT TS-TT;

- Đại diện lãnh đạo Khoa: Xây dựng & Môi trường; Kinh tế công nghiệp;

- Đại diện lãnh đạo BM phụ trách ngành (KTXD, KTCN, QLCN).

Viện ĐT Mở

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 4

19/07/2023

14h00

Họp Hội đồng thẩm định đề án đổi tên 2  Bộ môn của Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/11/2022; Quyết định 3258/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/11/2022)

 

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 5

20/07/2023

8h00

Họp về công tác giao, nhận nhiệm vụ năm học 2023-2024

- Đại biểu mời: Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký Hội đồng trường;

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể.

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

10h00

Họp ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ 2020 về Đề án đổi mới dạy và học Ngoại ngữ.

- Đại biểu mời: Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký Hội đồng trường;

- Thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 2437/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/09/2022)

- Phòng Đào tạo;

- Ban soạn thảo Đề án.

Trưởng ban

PH1

Thứ 6

21/07/2023

8h00

Họp Ban soạn thảo Đề án Ứng dụng công nghệ để đổi mới công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy, kỷ luật lao động nội bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/02/2023)

Phòng TTr – PC

Trưởng ban

PH2

Thứ 7

22/07/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/07/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.