Lịch tuần

Lịch tuần từ 17/04/2023 đến 23/04/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 17/04/2023 ĐẾN 23/04/2023)

Bắt đầu từ ngày 15/4/2023, giờ làm việc hành chính thực hiện theo giờ làm việc mùa hè:  buổi sáng từ 7h00-11h30,  buổi chiều từ 13h30-17h00

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

17/04/2023

9h00

Làm việc với Công ty TNHH Trường ĐHKTCN.

-  Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

-  Toàn thể CBVC Công ty TNHH Trường ĐHKTCN;

-  Lãnh đạo phòng: HC-TC; KHTC.

-  Công ty TNHH Trường ĐHKTCN

-  Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

9h30

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường.

-   UV Ban thường vụ Công đoàn trường

-VPCĐ

Chủ tịch Công đoàn trường

PH1

10h00

Họp báo cáo và đánh giá tình hình công tác thi A2, B1.

-  Hiệu Trưởng

-  Hội đồng thi tháng 4

-  Trưởng các ban

-  Trưởng các ban

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT

PH1

16h00

Họp Ban thường trực Hội đồng Công tác cán bộ

Các thành viên Ban thường trực HĐ Công tác CB

-Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

Thứ 3

18/04/2023

8h00

Họp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 (theo thông báo giao ban Quý II.2023)

-  Ban giám hiệu

-  Trưởng, phó trưởng đơn vị

-  Phòng HCTC

-  Trưởng các đơn vị

Hiệu trưởng

HTL

10h00

Làm việc với công ty TNHH Glonics Việt Nam

- Lãnh đạo các khoa: Điện, Cơ khí, điện tử, Cơ điện & Điện tử

- GĐ Trung tâm HTDN

- Phòng HCTC;

- Trung tâm HTDN.

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 4

19/04/2023

8h00

Làm việc với Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

-  Ban giám hiệu;

-  Toàn thể VCNLĐ Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

-  Lãnh đạo các phòng: HC-TC; KHTC.

-  Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

-  Phòng HCTC.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT

PH1

8h00

Thi đấu Môn Bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp "Giải thể thao CVCNLĐ Đại học Thái nguyên năm 2023"

-Ban tổ chức;

- Các đội tham gia thi đấu.

-  Đại học Thái Nguyên

Ban tổ chức

Nhà đa năng

Thực hiện quy trình bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Kỹ thuật điện và máy tính giảng dạy bằng Tiếng Anh - Khoa Quốc tế

 

10h00

Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1

-  Toàn thể VCNLĐ, giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm của bộ môn (đang công tác ở Trường) có hợp đồng từ 12 tháng trở lên

-  Phòng HCTC

-  Khoa Quốc tế

Tổ công tác

PH1

10h15

Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2

-  Cấp ủy chi bộ Khoa Quốc tế

-  Trưởng khoa, phó trưởng Khoa

 -Phòng HCTC

Tổ công tác

PH1

10h30

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự

-  Cấp ủy, chi bộ

-  Trưởng khoa, phó trưởng khoa

-   Các trưởng bộ môn thuộc khoa và tương đương

-  Khoa Quốc tế

Tổ công tác

PH1

Thứ 5

20/04/2023

Cả ngày

Chương trình “Ngày sách và văn hóa đọc TNUT năm 2023” – Ngày hội Sách

-  Đại biểu mời;

-  BCH Đoàn Thanh niên trường, BCH các liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc;

-  Các CLB và sinh viên quan tâm.

-  Đoàn Thanh niên trường;

-  Trung tâm DVTH.

Bí thư Đoàn trường

Khuôn viên trường

19h00

Chương trình “Ngày sách và văn hóa đọc TNUT năm 2023” – Cuộc thi Sân khấu kịch Văn học

-  Đại biểu mời;

-  Đại diện Nhà tài trợ;

-  BCH Đoàn Thanh niên trường, BCH các liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc;

-  Các CLB và sinh viên quan tâm.

-  Đoàn Thanh niên trường;

-  Trung tâm DVTH.

Bí thư Đoàn trường

HTL

Thứ 6

21/04/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

22/04/2023

7h30

Khai mạc Giải thể thao CVCNLĐ Đại học Thái nguyên năm 2023

- Theo kế hoạch và thông báo của Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Ban tổ chức

Nhà đa năng

Chủ nhật

23/04/2023

17h00

Bế mạc Giải thể thao CVCNLĐ Đại học Thái nguyên năm 2024

- Theo kế hoạch và thông báo của Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Ban tổ chức

Nhà đa năng

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.