Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

Cập nhật lúc: 19:34 ngày 14/08/2021 | Lượt xem: 2250

        Tuần học thứ 49

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 16/8/2021 ĐẾN 22/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

16/8/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

08h00

Họp hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 710 /QĐ-ĐHKTCN ngày 15/4/2021).

Trung tâm TS&TT.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

09h00

Họp Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu.

     Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH1

14h00

Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 theo chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng chức năng, TT HTĐTQT, TT ĐTTNCXH, TT DVTH, Viện NCPTCNC về KTCN, TT TS&TT, TT HTKN&CGTT.

      Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ 3

17/8/2021

08h00

Bàn về công tác thực hành, thí nghiệm trong điều kiện bị  ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, QTPV, KT & ĐBCLGD, TT HTĐTQT, TTTN.

- Trưởng các khoa.

      Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

10h00

Họp bàn về đề xuất đổi tên và mở chuyên ngành mới do Khoa Cơ khí đảm nhiệm.

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, HCTC, Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa KT Ô tô &MĐL, Khoa CN CĐ-ĐT;

- Lãnh đạo Khoa Cơ khí.

Khoa Cơ khí.

Hiệu trưởng.

PH1

14h00

Bàn về giải pháp giúp SV năm cuối đạt chuẩn ngoại ngữ.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KT & ĐBCLGD, TT – PC, TT HTĐTQT, TT ĐTTNCXH, khoa QT.

- Đại diện bộ môn Ngoại ngữ, khoa Quốc tế.

     Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH1

15h30

Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại khu cách ly KTX Trường ĐHKTCN.

Các thành viên Ban chỉ đạo (theo QĐ số 1810/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/8/2021).

Phòng HCTC.

Trưởng ban.

PH1

Thứ 4

18/8/2021

08h00

Họp Hội đồng xét cho sinh viên hệ đại học chính quy thôi học do quá thời gian đào tạo.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1708/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/7/2021).

Phòng Đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

Cả ngày

S: 8h00

C: 14h00

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- Trưởng các đơn vị được đánh giá;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá

(thực hiện theo nội dung kế hoạch số 697/KH-ĐHKTCN ngày 13/8/2021).

- Phòng QTPV;

- Trung tâm TTTV;

- Các đơn vị liên quan đến quy trình của Phòng QTPV và Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

Thứ năm

19/8/2021

08h00

Họp sơ kết 1 năm đào tạo chương trình Định hướng chất lượng cao.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLGD;

- Trưởng các đơn vị: Phòng CT HSSV, Phòng QTPV, Trung tâm TT TV, Trung tâm Tuyển sinh &TT, Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa KHCB, Bộ môn Lý luận chính trị;

- Trưởng bộ môn: Cơ điện tử, Tự động hóa, Ngoại ngữ.

Phòng Đào tạo.

PHT. Trần Minh Đức.

PH1

09h00

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

- Đại biểu mời;

- Chi bộ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên;

- Các quần chúng ưu tú.

Chi bộ

Phòng CT HSSV.

Bí thư Chi bộ

Phòng CT HSSV.

HTL

09h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phó các bộ môn khoa Điện

(Thứ tự thực hiện ở các bộ môn do Khoa sắp xếp).

 

Bước 1. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 1.

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên của bộ môn;

- Các giảng viên (trong trường) kiêm nhiệm tại bộ môn.

- Tổ công tác

- Khoa Điện.

Tổ trưởng

tổ công tác.

PH2

 

Bước 2. Hội nghị giới thiệu nhân sự lần 2.

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa.

 

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Cấp ủy chi bộ khoa;

- Trưởng, Phó trưởng khoa;

- Trưởng các bộ môn.

14h00

Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 theo chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng chức năng, TT HTĐTQT, TT ĐTTNCXH, TT DVTH, Viện NCPTCNC về KTCN, TT TS&TT, TT HTKN&CGTT.

      Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ 6

20/8/2021

Cả ngày

S: 8h00

C: 14h00

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 lần 2

(kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

- Trưởng các đơn vị được đánh giá;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan;

- Chuyên gia đánh giá

(thực hiện theo nội dung kế hoạch số 697/KH-ĐHKTCN ngày 13/8/2021).

- Phòng HCTC;

- Trung tâm DVTH;

- Các đơn vị liên quan đến quy trình của phòng HCTC và TT DVTH;

- Trung tâm TTTV.

PHT. Đỗ Trung Hải.

PH2

 

14h00

Thông qua kế hoạch triển khai thí nghiệm thực tập đối với các sinh viên năm cuối có HKTT tại Thái Nguyên.

- Các thành viên Ban chỉ đạo (theo QĐ số 1810/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/8/2021);

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TT thực nghiệm, Khoa Điện, Khoa KT Ô tô &MĐL.

Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng.

PH1

Thứ 7

21/8/2021

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

22/8/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.