Lịch tuần

Lịch tuần từ 15/05/2023 đến 21/05/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 15/05/2023 ĐẾN 21/05/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

15/05/2023

09h30

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường

- Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

PH1

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

-Ban Chấp hành Đảng bộ.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

14h30

Họp Thường trực Hội đồng Trường

-Thường trực Hội đồng Trường.

Thư kí Hội đồng Trường

Chủ tịch Hội đồng Trường

PH1

Thứ 3

16/05/2023

9h00

Làm việc với Công ty AUM Việt Nam về công tác đào tạo từ xa: tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kế toán, học liệu, hệ thống học tập

- Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Viện ĐTM.

Viện ĐTM

Hiệu trưởng

PH1

15h00

Giải pháp thu học phí năm học 2022-2023 các lớp trong trường

- Hiệu trưởng

- Trưởng Khoa.

- Trưởng phòng: Phòng KHTC; Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV

- Chuyên viên phụ trách công tác thu học phí, kế hoạch đào tạo.

Phòng KHTC

Hiệu trưởng

PH1

16h00

Giải pháp thu học phí năm học 2022-2023 các lớp ngoài  trường

- Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: Phòng KHTC; Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV; Trung tâm TS&TT

- Chuyên viên phụ trách công tác thu học phí, kế hoạch đào tạo; GVCN các lớp ngoài trường.

Phòng KHTC

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 4

17/05/2023

14h00

 

Họp Hội đồng thẩm định Quy định công tác người học

- Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 608/QĐ-ĐHKTCN ngày 24/04/2023);

- Đại diện ban soạn thảo.

Phòng Công tác HSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH1

14h00

 

Họp Kết luận Thanh tra, Kiểm tra công tác thi kết thúc HK1 năm học 2022- 2023

-Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

-Trưởng đơn vị: Phòng Thanh tra- Pháp chế,Phòng QLCL, Phòng HC- TC,Khoa Oto & Máy động lực.

-Phòng HC- TC;

-Phòng Thanh tra- Pháp chế.

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH2

14h30

Họp Hội đồng xét thu hồi các khoản chi phí đối với TS. Ma Thế Ngàn

- Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 631/QĐ-ĐHKTCN ngày 28/04/2023).

Phòng HC- TC

Chủ tịch Hội đồng

PH2

15h30

Họp Hội đồng thẩm định Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy

- Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHKTCN ngày 24/04/2023);

-  Đại diện ban soạn thảo.

Phòng Công tác HSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 5

18/05/2023

07h10

Hội nghị trực tuyến: Hội thảo khoa học kết hợp với trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá và gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu

- Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN;

-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN

Văn phòng Đảng ủy ĐHTN

Thường trực Đảng ủy ĐHTN

PH1- ĐHTN

13h00

Cuộc thi "Mỗi đơn vị một sản phẩm"

- Các thành viên Ban tổ chức (theo Quyết định 483/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/04/2023)

-Các thành viên Ban giám khảo (theo Quyết định 673/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/05/2023)

-Các đội dự thi, giảng viên, sinh viên theo danh sách do đơn vị cử tham dự;

- Các cá nhân quan tâm.

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng Ban tổ chức

HTL

Thứ 6

19/05/2023

14h00

Xét tốt nghiệp đại học đợt 3 năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/4/2023 )

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

14h30

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng.

- Các Thành viên  Hội đồng Đảm bảo chất lượng (theo Quyết định số 704/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/5/2023 )

- Tổ Thư ký.

Tổ Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 7

20/05/2023

07h00

 

Tổ chức Cuộc thi Olympic vật lý cấp trường năm học 2022-2023

 

- Đại diện Ban tổ chức;

- Tổ coi thi, các thí sinh dự thi.

 

-Phòng Công tác HSSV, Trung tâm TTDVTH;

-Khoa Khoa học CB& ƯD

PHT. Vũ Ngọc Pi

 

HTL

Chủ nhật

21/05/2023

08h30

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lý Việt Anh

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKTCN ngày 28/4/2023 )

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH2

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.