Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

Cập nhật lúc: 18:40 ngày 11/09/2021 | Lượt xem: 1750

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tuần học thứ 02

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 13/9/2021 ĐẾN 19/9/2021)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

13/9/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

Cả ngày

S: 08h00

C: 14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra công tác quản lý và công tác tài chính của hoạt động khoa học công nghệ.

- Đoàn kiểm tra của Đại học Thái Nguyên;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHTC, Phòng TTPC.

Phòng KHCN&HTQT.

PHT. Vũ Ngọc Pi.

PH1

16h15

Họp Hội đồng thẩm định phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026.

- Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Phòng KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QTPV, Phòng Đào tạo, Phòng HCTC.

(có xe 16 chỗ đưa đón)

Phòng KHTC, Phòng HCTC.

Giám đốc ĐHTN.

PH1 Tầng 5 - ĐHTN

 

16h00

Hạn chót các đơn vị chức năng gửi: các quy định, quy chế đã chỉnh sửa và bản xin ý kiến về nội dung bổ sung chỉnh sửa; đề xuất nhân sự các ban

 ( theo công văn số 728/ĐHKTCN ngày 26/8/2021)

Thứ 3

14/9/2021

09h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1951/QĐ-ĐHKTCN ngày 06/9/2021).

Phòng CT HSSV.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

Thứ 4

15/9/2021

08h00

Họp Đoàn kiểm tra Đảng ủy.

Các thành viên đoàn kiểm tra Đảng ủy (theo Quyết định số 51,52-QĐ/ĐU ngày 01/9/2021).

Đoàn kiểm tra.

PBT ĐU

Nguyễn Quốc Tuấn.

PH1

14h00

Họp ban soạn thảo Nội quy lao động

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 1973/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/9/2021)

Phòng HCTC

Trưởng ban soạn thảo

PH1

Thứ năm

16/9/2021

07h15

Họp tập thể lãnh đạo Trường mở rộng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng khoa Điện tử.

- Ủy viên BCH Đảng bộ Trường;

- Chủ tịch HĐT, Phó Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;

- Các thành viên Tổ công tác (theo QĐ số 1753/QĐ-ĐHKTCN ngày 03/8/2021).

- Phòng HCTC;

- Tổ công tác.

Tổ trưởng

Tổ công tác.

HTL

08h00

Hội nghị Thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên làm việc với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên;

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

VP Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy.

HTL

14h00

Họp Thường trực Hội đồng trường.

Các thành viên Thường trực HĐT.

Thư ký HĐT.

Chủ tịch HĐT.

PH1

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển sinh viên quốc tế vào học tập tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1998/QĐ-ĐHKTCN ngày 13/9/2021).

Trung tâm HTĐTQT.

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 6

17/9/2021

07h30

Tham dự chương trình phát động quyên góp ủng hộ “Máy tính cho HSSV”

- Hiệu trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT HSSV, Phòng HCTC, Phòng QTPV.

Phòng HCTC.

- Giám đốc ĐHTN;

- Chủ tịch Công đoàn ĐHTN.

Trung tâm Hội nghị ĐHTN.

08h00

Kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Khoa Ô tô và máy động lực.

- Đoàn kiểm tra (theo QĐ số 51-QĐ/ĐU ngày 01/9/2021);

- Cấp ủy chi bộ khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực.

Cấp ủy Chi bộ Khoa KT Ô tô &MĐL.

Trưởng đoàn.

PH Khoa KT Ô tô &MĐL.

08h00

Kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính.

- Đoàn kiểm tra (theo QĐ số 52-QĐ/ĐU ngày 01/9/2021);

- Cấp ủy Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Cấp ủy Chi bộ Phòng KHTC.

Trưởng đoàn.

PH2

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2021

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 2005/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/9/2021)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

14h00

Tham dự họp đóng góp ý kiến cho dự thảo các quy định của Đại học Thái Nguyên.

Đại diện Lãnh đạo Phòng HCTC phụ trách bộ phận TCCB và chuyên viên phụ trách lĩnh vực liên quan

(theo công văn số 1584/ĐHTN-TCCB ngày 14/9/2021).

Phòng HCTC.

ĐHTN.

PH2

15h30

Giới thiệu phần mềm Quản lý đào tạo trực tuyến (phiên bản Demo)

- Chủ tịch HĐT;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&HTQT, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng KT&ĐBCLGD, Trung tâm TTTV.

Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

18/9/2021

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/9/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.